تبلیغات
زیست شناسی - نمونه سوال فصل دوم برگرفته از سایت بم

امروز:

نمونه سوال فصل دوم برگرفته از سایت بم

» نوع مطلب : نمونه سوال ،

                          فصل ۳                                      

1)چگونه میتوانیدبزرگنمایی یک میکروسکوپ را به دست آورید ؟ 

2-در سلول جانوری کدام یک از اندامکهای غشا ء دار زیر وجود دارد؟ 

میتوکندری –لیزوزوم –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی –ریبوزوم )

3-چه زمانی در یک سلول پدیده ی پلاسمولیز اتفاق می افتد؟

4-علت عبور مولکول های آب از سدی به نام غشای پلاسمایی چیست؟

5-دانه های روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر چه نقشی دارند؟  

6-تعداداجسام گلژی در چه سلولهایی بیشتر است وتعدادآن در سلول بستگی به چه عاملی دارد؟

7-فرآیند غشا سازی در شبکه آندوپلاسمی  زبر را بنویسید .

8-اگر اندازه طول نمونه ای4 /.میلی لیتر باشد و بزرگنمایی عدسی شئ و چشمی میکروسکوپ به ترتیب x10 و     x50 باشد طول تصویر این نمونه چقدر خواهد بود؟

9-ضخیم بودن دیواره ی سلولی در گیاهان به دلیل وجود کدام لایه است                           

10- برای  تولید آنزیم های تجزیه کننده  به کدام اندامک  سلولی نیاز است ؟

11-آیا با  تغییر شرایط محیطی مثل نور ،پلاست ها ی سلولهای گیاهی  می توانند به یکدیگر تبدیل شوند؟

12-این واکنش در کدام اندامک سلولی انجام میشود؟                             

H202 ----------à 2 H20 +02                                                         2 

13-یک پلی پپتید ساخته شده برای تبدیل به گلیکو پروتیین  ابتدا وارد کدام اندامک می شود؟

14-حفظ غلظت  محیط درونی سلول در آغازیان آب شیرین به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

15-آنزیم های لازم برای ساختن ATP در کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟ 

16-نقش مو لکولهای پذیرنده در غشای سلول را بنویسید  

17-بیشترین تعداد مولکول های غشای سلول ......است. 

18-ساختارگلژی با شبکه آندو پلاسمی صاف را مقایسه کنید  

19-داروی مانند اریترو مایسین با چه مکانیسمی باعث مرگ باکتری می شود؟

20-اهمیت تور ژسانس در سلولهای گیاهی چیست؟

21-ریبوزوم موجود در سلول موش را با ریبوزوم یک سلول باکتری مقایسه کنید .

22- با طرحی ساده فرآیند آندو سیتوز را نشان دهید.

23-اگر یک سلول جانوری در محیط رقیق تر از خودش قرار بگیرد چه اتفاقی میافتد؟   

 24-ساختار میتوکندری با کلروپلاست را مقایسه کنید 

25-درانجام هر یک از اعمال زیر کدام اندامک سلولی نقش دارد؟                                  الف)حفظ محیط درونی سلول پارمسی     ب)ذخیره یون کلسیم در سلول ماهیچه ای 

26-نقش کریستا در میتوکندری و صفحه ی چرخان در میکروسکوپ چیست؟ 

27-انواع واکوئل را نام ببرید

28-از راههای انتقال مواددر سلول کدام یک بدون صرف انر ژی است؟

29-کروماتین چیست وچگونه کروموزوم را بوجود می آورد؟

30-مشخصه سلول های یوکاریوت وپروکاریوت را بنویسید .

31-کدام یک از اندامک های زیر ریبوزوم یافت نمی شود؟

هسته –میتوکندری –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی

32-پاسخ کوتاه دهید :

الف) جنس اسکلت هسته ای چیست؟

ب)ساختار ریبوزوم تشکیل شده از ........ 

ج) کلروپلاست در خزه چه مشخصه ای دارد؟

33-جاهای خالی را  با باسخ مناسب پر کنید :

الف)بسیاری از آنزیم های لازم برای فرآیند های متابولیسمی سلول  درون ......جای دارند

ب)پادتن ها مولکولهای پروتیینی هستند که توسط .....ساخته می شوند .

ج)اندامک .....در نمو جنینی نقش حیاتی دارد.

ج)هرچه غلظت محلولی بیشتر باشد فشاراسمزی آن .....است. 

د)در سلول های گیاهی مواد غذایی در ....تولید و در .........برای آزادکردن انرژی تجزیه  می شوند .

34-در کدامیک از مناطق زیر پروتیین سازی انجام نمی شود ؟(مشخص کنید)میتوکندری---هسته ---کلروپلاست ----سیتوپلاسم  

35-وجود ........در میتوکندری و........در کلروپلاست باعث بالا رفتن توانایی کاری و بازدهی بهتر هر کدام از این اندامک ها شده است.

36-آنزیم های لازم برای ساختن ATPدر کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

37-جذب انرژی خورشید در کدام قسمت کلروپلاست انجام می شود ؟

38-در آغازیان آب شیرین حفظ محیط درونی سلول به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

38-فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم در سلول های گیاهی ، در کدام اندامک جمع می شود ؟

39-درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

الف)گاز های تنفسی از طریق انتشار بین سلول و محیط مبادله میشوند                      

 ب) در انتشار تسهیل شده مولکول های مواد از محیط پر تراکم به محیطکم تراکم می روند.

40-فسفو لیپید ها در کدام اندامک سلولی سنتز می شوند؟

41-لایه ی خارجی غشای هسته به کدام اندامک سلولی متصل است ؟

42-در ساختا ر کدامیک از اندامکهای  سلولی زیر RNA ،جود ندارد؟

میتوکندری ---- کلروپلاست -----شبکه ی آندوپلاسمی ---- ریبوزوم  

43-پدیده اسمز در چه جایی رخ می دهد؟

44-در سلولهای گیاهی کدام یک از اندامک های غشادار زیر وجود دارد؟ 

دیواره سلولی –واکوئل مرکزی –لیزوزوم –ریبوزوم

45-واکوئل ها از چه نظر با هم متفاوت هستند؟

46-چرا دیواره سلولی در قارچ ها یکپارچه است ؟

47-به طور کلی اندامک های دستگاه غشایی درونی چه نقشی دارند؟

48- دومورد از همانندی های تریکودینا و سلولهای بدن انسان را بنویسید

49-به چه دلیل اندازه یسلول از حد معینی بیشتر یا کمتر نمی شود؟

50-الف)جسم گلزی با همکاری شبکه آندو پلاسمی چه کاری انجام میدهد؟

   ب)-چه رابطه ای بین  غلظت یک  محلول با فشار اسمزی آن وجود دارد؟ 

  ج) -بدیده ی انتشار ساده رابا انتقال فعال مقایسه کنید

د)نقش صفحه ی چرخان ودیافراگم در میکروسکوب چیست؟

51- ساختار گلژی با شبکه ی آندو پلاسمی را مقایسه کنید

52- لیزوزوم در نموجنینی چه نقشی دارد؟واین اندامک به وسیله ی کدام اجزاء 

دستگاه غشایی درونی تولید می شود؟

53-  شبکه آندوپلاسمی صاف وزبر ازچه نظر با هم تفاوت دارند؟


نوشته شده در : پنجشنبه 2 دی 1389  توسط : نارسیس .    نظرات() .

Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 04:19 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما به این ویدیو متکی باشید
به نظر شما شما به وضوح می دانید که چه چیزی در مورد آن صحبت می کنید، چرا خود را از دست می دهید
هوش فقط در ارسال فیلم ها به وبلاگ شما زمانی که شما می توانید به ما چیزی آموزنده
خواندن؟
imvu credits hack
دوشنبه 13 آذر 1396 06:07 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، من اعتقاد داشتم که این مطلب آموزنده است.
من از شما قدردانی می کنم که زمان و تلاش زیادی را برای قرار دادن این مقاله آموزنده با هم انجام دهید.
من یکبار دیگر خودم را صرف وقت و هزینه زیادی برای خواندن و اظهارنظر می کنم.
ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!
Free Nintendo
سه شنبه 7 آذر 1396 07:22 ب.ظ
سلام، این آخر هفته برای من بسیار دلچسب است، چون این بار خواندن دارم
این پست آموزشی عظیم در اینجا در محل اقامت من
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:37 ب.ظ
سلام، پیام خوب آن در مورد چاپ رسانه، ما همه با رسانه ها آشنا هستیم منبع بسیار زیادی است
از حقایق
feet complaints
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:32 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this
website's posts everyday along with a mug of coffee.
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:29 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل خود
را با جهش در منطق و یک ممکن است را سادگی به
کمک پر کسانی که شکاف. که شما در واقع که می
توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
Krystyna
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:45 ق.ظ
Fastidious answer back in return of this difficulty with real arguments and describing the whole thing about that.
adjoiningnutrie62.exteen.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:27 ب.ظ
I wanted to thank you for this good read!! I absolutely enjoyed
every little bit of it. I have got you book-marked
to look at new stuff you post…
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر